Halmstad Hammers, Andra Klubben Ut i Halmstad!


Idag är vi glada över att presentera ännu en spännande tillskott till vår växande gemenskap här i Halmstad. Välkomna den nya klubben som blir en del av UZIT-familjen och bidrar till att forma framtiden för hållbar idrott. Med sitt starka idrottsliga engagemang och passion för gemenskapen kommer Halmstad Hammers att vara en del av strävan mot en mer hållbar idrott.

Halmstad Hammers, en kraftfull kraft inom idrotten i Halmstad, har nu anslutit sig till UZIT-familjen och berikar vår gemenskap med sitt engagemang och dedikation. Som en framstående idrottsklubb i staden har Halmstad Hammers länge varit en drivande kraft inom idrottssamhället. Genom att bli en del av UZIT tar de nu steget mot att främja hållbarhet och återbruk inom idrotten. Vi ser fram emot att tillsammans skapa positiva förändringar och inspirera till en mer hållbar idrott i Halmstad med Halmstad Hammers som en oumbärlig partner i denna resa

Vi vill använda Uzit för att kunna erbjuda fler barn isamhället att kunna prova på och utöva fler sporter. Vidare vill vi se till att användbara utrustningar till idrotten används längre för att spara på knappa resurser och vår miljö.

Magnus Tidstrand, Halmstad Hammers

Genom att förena våra krafter och värden kommer vi att fortsätta främja återbruk, minska vår miljöpåverkan och möjliggöra idrott för alla. Halmstad Hammers blir en viktig puzzelbit på denna resa, och vi ser fram emot att tillsammans göra positiva avtryck och forma en mer hållbar idrottsgemenskap i Halmstad.